Ursula Min

Structuurmachine en orde-in-de-chaos-schepper met een passie voor klantgerichte bedrijven

Ik als Integrator

Gepassioneerde ondernemers helpen met het creëren van structuur en overzicht. Alle ballen in de lucht houden en projecten managen. De visie van de ondernemer vertalen naar concrete taken en doelen. Met een helicopterview kijken naar de organisatie en zien waar kansen liggen en welke doelen prioriteit hebben. Dat is mijn toegevoegde waarde als integrator.

 In Amerika is de rol van integrator heel bekend. Bijna alle succesvolle bedrijven hebben daar een integrator. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Walt Disney. Zonder zijn broer Roy Disney zou het bedrijf nooit zo groot geworden zijn.

De vraag naar integrators neemt in Nederland toe. Steeds meer MKB-bedrijven zien het belang van een integrator. De vele mogelijkheden die het toevoegen van een integrator aan het leiderschapsteam met zich meebrengt.

Een integrator is de rechterhand van de creatieve ondernemer. De ondernemer met de 1001 ideeën, de grote visie en duidelijke toekomstdoelen.

De zes belangrijkste pijlers in mijn werk zijn de visie van het bedrijf, het team, data, processen, issues en traction.

Als integrator kijk ik of al die ideeën bijdragen aan het toekomstdoel en passen bij de visie en kernwaarden. Samen met het managementteam stel ik de doelen voor het komende jaar vast en welke projecten we per kwartaal oppakken om onze doelen te behalen.
Ik houd focus op de cijfers die aangeven of we op koers zitten. Ik stuur het leiderschapsteam aan en zorg dat de MKB-ondernemer geen dagelijkse operationele zaken op het bordje geworpen krijgt.

Doordat de integrator in staat is de vele ideeën van de ondernemer om te zetten naar concrete acties en plannen, kan het bedrijf sneller groeien, is er meer rust, ruimte, meer winst en plezier.

Ursula_Min_DIUMOfficeSupport
Ursula_Min_DIUMOfficeSupport

Als integrator houd ik mij bezig met strategisch management en met general management.

Ik denk strategisch mee met de organisatie. Waar staan we voor, wat zijn onze kernwaarden? Waar willen we uiteindelijk naar toe, hoe ziet de toekomst van het bedrijf eruit?  En dragen de acties die we in het hier en nu doen, bij aan het toekomstbeeld en passen ze bij onze visie en waarden?

Iedere week heb ik overleg met de ondernemer en het leiderschapsteam om alle neuzen dezelfde kant op te houden. We lossen issues op, spreken elkaar aan op gedrag en werken nieuwe plannen uit, zodat de trein blijft rijden. Zodra we de gestelde doelen behalen en de toekomstvisie realiseren.

Jij als ondernemer en ik als integrator hebben ook tussendoor veel contact om er zeker van te zijn dat we als een gefundeerd team functioneren en dat ook uitstralen naar de rest van het bedrijf. Dat is ook nodig, wil ik de operationele taken écht van je bordje kunnen halen.

De werkzaamheden en overleggen vinden online plaats. Daarvoor gebruiken we Zoom of MS-teams. Wil je face-to-face afspreken, dan ben je van harte welkom op een locatie in mijn nabije omgeving, zoals Van der Valk Ridderkerk.